Användarnamn
Lösenord

Kom ihåg mig

Försenade rökningen fetmaepidemins utbrott?

02-12 2012 

(Bild: Amerikansk cigarettkonsumtion och fetmaepidemin, från Stepan Guyenets blogg The Whole Health Source)

Nikotin ger effekter i hjärnan som minskar vår aptit. Många rökare som slutar upplever viktuppgång. Kan västvärldens rökvanor under 1900-talet vara en förklaring till att fetmaepidemin inte började på allvar förrän på 1980-talet?

Under 1900-talet skedde flera större förändringar i vår livsstil. En av de tydligaste tendenserna var den stora ökningen av sockerkonsumtionen samt att vitt vetemjöl, finmalt av stålvalsar (som ersatte de gamla stenvalsarna) med ett högre glykemiskt index (snabbt blodsockerhöjande kolhydrater) tog allt större marknadsandelar. En annan stor förändring var den minskade fysiska aktiviteten till följd av att jordbruk, skogsbruk och industri mekaniserades. Bilarna blev under senare halvan av 1900-talet var mans egendom och alltfler fick stillasittande jobb

Det paradoxala är därför att fetmaepidemin inte startade redan tidigare under 1900-talet. Såväl i Sverige som i USA ser man bara en mycket långsam stegring av fetman fram till 1980-talet. Först då tar fetmaepidemin fart på allvar.

På sin blogg här analyserar Stephan Guyenet detta förhållande och framlägger tesen att ökningen av rökningen kan ha varit en orsak till att fetmaepidemien fördröjdes så nikotinet begränsar aptiten.

 

Kommentar: Det var verkligen en aha-upplevelse att läsa Stephan Gyunets blogg om detta. Jag har länge funderat över denna paradox - varför började inte vikten att skjuta i höjden tidigare under 1900-talet trots ökad sockerkonsumtion, högre andel snabba kolhydrater och en sakta men säkert minskad fysisk aktivitet. Nikotinets aptitdämpande effekt kan vara en mycket rimlig förklaring. När rökningen börjar minska på allvar i slutet på 70-talet drar fetmaepidemin igång några år senare.

För mig faller nu alla pusselbitar på plats. Under 1950- och 60-talet började det komma allt fler rapporter om ökad förekomst av hjärtinfarkter (och även cancer). Det var generationen född kring förra sekelskiftet som började drabbas av hjärtinfarkt och cancer i 40-, 50- och 60-årsåldern i en aldrig tidigre skådad omfattning. Detta förklaras väl av den dramatiskt ökade rökningen som har bevisade starka samband med såväl hjärt- och kärlsjukdomar som ett flertal cancerformer utöver lungcancer.

Så mitt råd är givetvis inte att börja röka för att hålla vikten. Rökning är nog bland det absolut sämsta vi kan göra för vår hälsa.

/Per Wikholm

02-13 2012

Alltid intressant med spegelvända kurvor. Påminner om Kostdoktorns graf som visar övervikten och smörförsäljningen.


Namn:
Epost:
Kommentar:

Säkerhetskod
Ange koden som visas ovan, i rutan nedan
Lämna kommentar  Avbryt