Användarnamn
Lösenord

Kom ihåg mig
  

Ett riktigt kvalitetsmärke

Nyckelmärket betyder 'Bra mat för människan'

LCHf.se produktmärke

En nyckelmärkt produkt har genomgått en kvalitetsanalys där ett råd, utan ledamöter från livsmedelsföretag och lobbyorganisationer, har studerat produktens innehåll, tillverknings- och konserveringsprocess.

Ett godkänt livsmedel erhåller Nyckelmärket och är därmed kvalificerat som Bra mat för människan enligt oss. Detta innebär i praktiken att Omega 3/6 balansen är bra, den har få eller inga tillsatser, ger ett lågt insulinpåslag och vi generellt anser att produkten är "Bra mat för människan".
 

Syftet med märket

Märket ska göra det enklare för konsumenten att välja produkter som är naturliga, innehåller animaliska/naturliga fetter och ger så lågt insulinpåslag som möjligt. Indirekt skall det öka konkurrenskraften för de produkter som klarar dessa krav och därmed stimulera utveckligen av sådana produkter.

 

Avser märket näringsinnehåll i produkterna?

Att märka livsmedel avseende dess näringsinnehåll annat än enligt Nyckelhålet är via Livsmedelsverkets Nyckelhålsförordning i praktiken olagligt. Nyckelmärket avser därför ej näringsinnehållet i produkterna utan endast vad vi anser är "bra mat för människan".

 

Finns något hälsopåstående i märket?

Märket innebär ej något specifikt eller ospecifikt hälsopåstående. 

 

Intäkterna från märket

Att certifiera och använda märket är förenat med en kostnad vars syfte är att finansiera märkets spridning och stödja arbetet bakom de värden märket stödjer. 


Hittills godkända produkter

Expertrådet har även granskat och certifierat Norrbetes kött som Bra mat för människan. Köttet som levereras från Norrbete håller högsta tänkbara kvalitet. Djuren föds upp fribetande på i huvudsak långsamväxande gräs vilket ger köttets dess perfekta fettsammansättning med högt omega-3 innehåll. LCHF Sweden AB är därför stolt att ha sitt märke på ett av Sveriges bästa kött.

Läs  tilldelningsbesluten för Norrbete.

Länkar:  http://www.norrbete.se/

Vill du märka din produkt?

Som certifierad produkt erhåller du ett starkt kvalitétsmärke som många skandinavier letar efter idag. 
Om du önskar använda vårt märke ansöker du om detta hos oss och vi påbörjar en genomlysning av Er produkt. Om produkten godkänns gives du rätten att använda Nyckelmärket i din marknadsföring, på produkten och på vår hemsida.

Kontakta paul@lchf.se för mer information.